Katedra Archeologii i Historii Starożytnej
Witamy na stronie Katedry Archeologii i Historii Starożytnej UKW Witamy na stronie Katedry Archeologii i Historii Starożytnej UKW

Witamy na stronie Katedry Archeologii i Historii Starożytnej UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedra Archeologii i Historii Starożytnej prowadzi badania koncentrujące się wokół problematyki przemian religijnych, gospodarczych i społecznych na terenie Europy i ziem polskich w trakcie ich długotrwałego rozwoju cywilizacyjnego.

Badane są problemy z zakresu dziejów systemów administracyjnych, wierzeń religijnych, światopoglądu i kultury duchowej, znaczenia kultury materialnej i technologii w rozwoju społecznym. Pracownicy Katedry zajmują się relacjami zachodzącymi w przestrzeni społecznej od antyku do czasów nowożytnych. Analizowane są stosunki zachodzące pomiędzy warstwami społecznymi, funkcjonariuszami władzy i kultu religijnego. Podejmowane są zagadnienia metodologii i historiografii badań nad relacjami społecznymi w dziejach cywilizacji europejskiej. Ważnym aspektem prowadzonych badań są studia nad transformacjami i przełomami kulturowymi w kontekście ideologicznym i gospodarczym.

Nowym polem badawczym Katedry Archeologii i Cywilizacji Starożytnych są analizy społecznego funkcjonowania pamięci kulturowej w perspektywie długiego trwania historycznego, rozpatrywane w skali lokalnej i ponadregionalnej.

kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jacek Woźny 
ul. Poniatowskiego 12 85-671 Bydgoszcz
telefon: 52 32 59 204